Yazarlar

Hasan Sezer

Hasan Sezer

DAYIMI KİM BU HALE GETİRDİ?

Hikâye bu ya, yıllar öncesinde yeni yetişen bir aslan yavrusu,  ormanda sağa sola koşuşturarak hem etrafı tanımaya çalışıyor, hem de gelecekte kendisinin bu ormanın kralı olacağını ilân ediyormuş. Aslan yavrusu koşuştururken yaşlı bir kedi de bir kenarda kendisine yiyecek bir kısmet çıkar mı diye bekliyormuş. Aslan yavrusunun muzipliği tutmuş ve yaşlı kediye; “Ne diye uyuşuk uyuşuk yatıyorsun? Hadi sen de koşup zıplasana” diye seslenmiş. Onunla da yetinmemiş. Kediyi yerden kaldırarak ileriye doğru fırlatmış.

Aslan yavrusunun tekrar üzerine doğru geldiğini gören zavallı kedicik son bir gayretle;  “Oğlum beni hırpalamaktan vazgeç! Ben senin dayınım” deyivermiş.

 Aslan yavrusuna bu sözler pek inandırıcı gelmemiş ama toyluğunun da etkisiyle kediye daha bir dikkatlice bakınca, tüylerinin, bıyıklarının hatta kuyruğunun kendisine benzediğini görüp kedinin kendi dayısı olduğuna inanmış ve “Dayıcığım seni bu hale kimler getirdi? Niçin böyle bakımsız ve cılızsın” diye soru sorunca kedi “ Ah evladım beni bu hale insanoğlu getirdi” cevabını vermiş!  

Bu sözleri duyan aslan yavrusu daha bir hiddetlenerek; “Dayıcığım, mademki insanoğlu seni bu hale getirdi! Düş önüme de gidip insan oğlundan intikam alalım” demiş. Kedi söylediğine söyleyeceğine pişman olsa da, sürüne sürüne aslan yavrusu ile birlikte insan oğlunu bulup intikam alma yoluna koyulmuş.

Çok geçmeden amaçlarına ulaşmışlar. Adamın birisi, orman içerisinde bir ağacı devirmek için ha bire baltasını sallar duruyormuş. Kendisini yaptığı işe o kadar kaptırmış ki, yaklaşan tehlikenin farkına varamadan aslan yavrusunun saldırmasıyla yere devrilivermiş! Kendisini toparlamaya çalışarak; “ Aslan kralımız, ne hatamız oldu da beni yere serdiniz” diye sorunca; kedi “Dayımı bu şekilde perişan etmişsiniz. Onun intikamını almak için tüm insanoğlunu yok edeceğim” demiş.

Aslan yavrusunun cevabını duyan insanoğlu, aslanın gururuna hitap etmeye karar vererek; şöyle demiş:  “Kralımız efendimiz, sizin gibi güçlü ve kuvvetli birisi bile bana çok gelirken bir de dayınız var ki her halinden asalet ve tecrübe akıyor. Bu şekilde adaletli bir hesaplaşma olur mu?

Bu iltifat karşısında yumuşayan aslan yavrusu; “peki nasıl hesaplaşacağız” deyince insanoğlu inisiyatifin kendisine geçtiğini görmüş ve “kralımız sizi bir ağaca bağlayayım. Önce dayınızla karşılaşalım. Şayet onu yenebilirsem, sizi çözerim ve sizinle de kozlarımızı paylaşırız” demiş.

Aslan yavrusu ağaca bağlanmayı kabul etmiş. İnsanoğlu da bu durumu değerlendirerek, aslana kalın sopayla vurmaya başlamış. Aslan yavrusundan daha önce zılgıtı yiyen kedi de yattığı yerden bu duruma kıs kıs gülermiş. Yediği sopanın etkisiyle bayılmaya yüz tutmuş aslan yavrusu, dayısı kediye hitaben; “ ah dayıcığım, bu insanoğlu gerçekten çok hainmiş. Bari senin yarın kadar kalabilsem” diye sızlanmış.

 

SANAYİCİ ACABA NE DURUMDA?

 

Son bir ay içerisinde sanayide kullanılan doğalgaz ve elektrik yüzde 50’nin üzerinde zamlandı. Hammadde fiyatları arttı! Sanayicinin kullandığı pek çok girdi dövizle yurt dışından geliyor. Ha keza akaryakıt fiyatları el yakıyor. Burada emeği ile çalışan insanlar, işletmecinin gözünün içine bakıyor. Bu işletmeciler bu çarkı nasıl çevirecekler? Karşılıksız çıkan çekleri nasıl tahsil edecekler? Geçim derdine düşerek çalışma motivasyonunu kaybetmeye başlamış çalışanlarını nasıl gayrete getirecekler? Gerçekten bu insanların işleri çok zor!

Devleti yönetenler, onu bunu suçlamayı bırakıp, acilen çözüm üretmek zorundadırlar. Bunun da yolu kolaycılığa kaçıp, devletin tekelindeki kalemlere ha bire zam yapıp toplanan paraları har vurup harman savurmak yerine, üretimi arttırıcı teşvikleri hak eden kesime ulaştırmak, hayvancılık ve tarımda yaşanan sıkıntıların gerçek sebepleri nelerdir? Nasıl çözüm üretilecektir? Acilen bunlara odaklanmalı ve nasıl olsa hesap soran yok diyerek yapılan savurganlığa ve talana acilen son vermelidirler. Sade vatandaş da canı yanmaya başlayınca sesini yükseltmeye başladı. Bu ses kısa sürede çağlayan olur. Önüne geleni alır bir yerlere döker. Artık laf ebeliğini bırakarak radikal çözümler üretmek zorundasınız. Lale devri masalları artık karın doyurmuyor.

 

BizGençler