Yazarlar

Metiner Sezer

Metiner Sezer

“Yok” farz etmekle “yok” olmuyor ki!

Türkiye’de kulağıyla görüp duygularıyla karar veren insan sayısı küçümsenmeyecek kadar çoktur…

Varsın olsun!

Gözüyle gördüğünü, kulağıyla duyduğunu kendi vizyon ve birikimi ile süzgeçten geçirip bilgiye dönüştürmesini istemek için ona ekonomik destek vermek, refah seviyesini artırmak, ufuk açıcı etkinliklerle onu donatmak lazım.

Bunlar yapılmıyorsa, “Varsın olsun” demekten başka çare kalmıyor!

Bendeniz de onu söyledim; hem de peşinen…

Konu o değil zaten…

Türk toplumunda bir türlü anlayamadığım; şöyle bir tavır var:

ABD hakkında mesela… Türk toplumu ABD’yi pek sevmez; uzak durur. Son dönemde bu uzak duruşa  “hain” veya “Sömürgeci” ya da “düşman” gibi söylemler de ekledi.

Bu söylemler “haklı” da olabilir, “haksız” da…

Fikir fikirdir; saygı duymak lazım…

Da… Türk toplumu “düşman” kabul ettiği ülkeleri “yok” faz etmesi yok mu? Onu anlayamıyorum işte!.. ABD yok! AB yok! Rusya yok! Kuzey Kore yok! Yunanistan yok! Hollanda yok! Avusturya hiç yok!..

Bu ülkeleri “yok” farz ediyor ve işimize bakıyoruz!..

İyi ama bu ülkeler var! Hele ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Güney Kore hepten var… ABD askeri, siyasi ve iktisadi gücü olan bir ülkedir. Almanya’nın askeri gücü yok ama iktisadi ve siyasi gücü oldukça yüksek!

Bu ülkeleri “yok” saymak için nasıl bir mantık yürütüyoruz? Anlayabilmiş değilim!.. 

Madem “düşman”lar; onları “yok” farz etmek yerine, varlıklarını kabul etsek ve onlarla rekabet edecek bir güce ulaşmak için stratejiler geliştirsek daha iyi olmaz mı? Eğitim sistemimizi onlarla rekabet edecek şekilde ayarlasak ve gençlerimize inovatif düşünmeyi öğretsek; daha iyi olmaz mı?

BizGençler