Yazarlar

Metiner Sezer

Metiner Sezer

Bu ülke "ithal sistemlerle" yönetilmez

Dünyada irili ufaklı birçok ülke bulunuyor ve bunların 194’ü Birleşmiş Milletler (BM) üyesi. Bu ülkelerde çeşitli dil ve dinde 7 milyar 500 milyon insan yaşıyor.

Bu insanlar üzerinde yaşadıkları kıt’aya ve ülkeye göre tasnife tabi tutulduklarında sosyal hayatlarının, kültürlerinin, eğlence tarzlarının, üzüntü biçimlerinin, dünya görüşlerinin ve ekonomik reflekslerinin farklı olduğunu görüyoruz…

Gelenekler seneler içinde oluşuyor. Kültürler yaşanan tatlı - acı olaylardan doğuyor. Toplumun birlikte yaşamasını sağlayan hukuk işte bu kültürün bir ürünüdür.

Dünyanın en sağlıklı, en zengin ve en çalışkan beş milyon insanını bir araya getirip onlara bir devlet kursanız; o devlet ne devlet olur, ne de başka bir şey.

Alışkanlıkları birbirinden farklı olan bu insanların ortak bir toplum olabilmeleri için herhalde 500-600 senenin geçmesine ihtiyaç duyulacaktır.

Anayasa konusu da üç aşağı beş yukarı aynıdır.

Dünyanın en gelişmiş anayasasını alıp ilkel bir kabileye verseniz; o aşı tutar mı?

Türkiye’de de bu garip aşılama sisteminin uygulanmaya çalışıldığını görüyoruz.

Amerika’daki “Başkanlık Sistemi” mi İngiltere’deki “Parlamenter Sistem” mi?

Amerika “Başkanlık Sistemi”nin merkezidir. İngiltere ise “Parlamenter Sistem”in beşiğidir.

O ülkelerden birinden “sistem ithal etmek” kadar Türkiye’ye zarar verecek bir şey yoktur.

Türkiye’nin rejim kavgası etmek ya da “hangi sistemi ithal edeyim” diye kafa yoracağına kendisini tanıması lazım.

Kültürü, gelenekleri, ticari alışkanlıkları, düşünce yapısı, eğitim sistemi ve geçmişten taşıdığı genetik durumu… Hepsini ama hepsini masaya yatırması ve milli gelirden aldığı payı da hesaba katıp sentezleme yapması lazım.

Türkiye kendine göre bir sistem kurmalıdır yani.

Sistemi kurmadan önce de kendini tanımalı tabii.

Yoksa aşı tutmaz!

 

 

 

 

BizGençler