Yazarlar

Metiner Sezer

Metiner Sezer

Hukukçular mağdur, 35 yaş sınırını kaldırın!

Türkiye’de hâkimlik ve kaymakamlık sınavına girişte 35 yaş sınırı vardır.  24 yaşındaki bir hukukçu henüz “yetişkinlik” dönemini tamamlamadan cüppe giyip hâkimlik yapıyor. Diğer taraftan “36 yaşında” diye hâki adayı dahi olamıyor!

18 yaşında Hukuk Fakültesi’nde eğitime başlayan bir kişi fakülteyi bitirdiği yıl hâkim adaylığı sınavını kazanmışsa, iki yıllık “meslek öncesi eğitim”den sonra hâkim olarak atanabiliyor. Ki, henüz 24 yaşındadır bu genç.

Bilhassa hâkimlik mesleğinin bihakkın yapılabilmesi için o görevi ifa edecek olan ilgilinin kişilik ve karakterinin oturmuş olması şarttır. Aksi takdirde gelişim psikolojisi yönünden henüz “yetişkin” sıfatını kazanmamış gençlerin hâkim olmaları, yargıya duyulan güveni zedelemektedir ve bunun örneği sayılamayacak kadar çoktur.

Gerekli meslek ve hayat tecrübesine sahip olmadan hâkim cüppesi giyen gençler, omuzlarına yüklenen yükün ağırlığı altında ezilmektedirler.

Türkiye’de gelişim psikolojisine ilişkin çalışmalara şöyle bir göz atıldığında “yetişkinlik dönemi”nin 19 -26 yaş arasında yaşandığı görülmektedir. Buradan hareketle “yetişkinlik” döneminin 27 yaşında başladığı söylenebilir.

Bu yaş aynı zamanda ortalama yetişkin yaşıdır da. Milletvekili için de hâkim ve kaymakam için de geçerlidir bu.

Hâkimlik görevini ifa edecek olan kişilerin ortalama bir bireyden daha fazla olgunluğa ve sorumluluğa sahip olması beklendiğinden; hâkimlik mesleğine giriş yaşının en az 30 olması gerektiği hususnda ısrarcı olanların haklılık payını göz ardı etmemek lazım.  Zaten bu hususla ilgili olarak hazırlanan yargı raporlarında da bu duruma vurgu yapılmaktadır.

Hâkim adaylarının yaş sınırına takılması büyük haksızlıktır. 24 yaşındaki bir genç hâkim kürsüye çıkıp hâkimlik görevini yerine getirebiliyorken 36 yaşındaki tecrübeli bir hukukçu, hâkim adaylığı imtihanına dahi giremiyor. Olacak şey değil ama burası Türkiye; oluyor işte!

Avrupa’da yok mesela böyle bir sınırlama. Kişi, mesleki karineye sahip ve o mesleği yapmaya layık ise o mesleği yapıyor. Doğrusu da budur.

Hukukçuların bir başka mağduriyetleri daha var ki, yaş sınırıyla ilgili mağduriyetlerini üçe beşe katlıyor!

FETÖCÜlerin en fazla örgütlendikleri kurumlardan birinin de yargı olduğu ayan beyan belli oldu. ÖSYM’de nasıl oyunlar oynadıkları tek tek ortaya çıkıyor. 2010 yılında KPSS sorularının çalınması, 2012 yılında Adli Hâkimlik Sınavında soruları gördüklerini daha sonra bir FETÖCÜ itiraf etmesi de gösteriyor ki, geçen dönemlerde birçok hâkim adayı mağdur oldu.

28 Şubat’ı mağdurlarına nasıl “yaş muafiyeti” uygulanmışsa; 2017 Hâkimlik ve Kaymakamlık Sınavı’na girecek olanlara da uygulansın.

Bu hakkın tanınması yüzlerce hukukçunun mağduriyetini gidereceği gibi adaletin yerini bulmasını da sağlayacaktır.  

 

 

 

 

 

 

BizGençler