Yazarlar

Metiner Sezer

Metiner Sezer

Komşularla iyi geçinmezsen, istediğin kadar köprü inşa et; para etmez!

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya tıpkı çöl kumları gibi kaygandır. Bugün dost bilinenin yarın düşman olarak karşısına çıkması şaşırtmaz insanı! Eskiden de vardı bu kaypaklık ve ikiyüzlülük ama son yüzyılda iyice arttı! Sistemi kuran öyle kurmuş çünkü. Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkıp yerine 64 ülke kuranlardan başka ne beklenirdi ki?

Amerika, Avrupa ve Rusya gibi ülkeler güç ve silahlarını kullanıp bu coğrafya üzerinde baskı kurmak ve petrol başta olmak üzere yeraltı zenginliklerini kontrol etmek istiyorlar.

Amerika’nın Saddam Hüseyin’e karşı 19 Mart 2003 Mart ayında başlattığı Irak İşgalinde çok sayıda Amerikan askeri hayatını kaybetti. Dokuz yıl içinde ölen Amerikan askeri sayısı 4 bin 747 idi.

Amerika halkı bu duruma tepki gösterdi ve “Biz ölsün, diye doğurmadık o çocukları” diye sokağa döküldü.

 

Çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak 

 

Kamuoyundan tepki gören ABD yöneticileri, “çayın taşıyla çayın kuşunu vurma” gibi temeli “fitne”ye dayalı bir sistem geliştirdiler ve bölgede ne kadar etnik ve dini grup varsa onları birbirinin üzerine saldılar. “Alevi’yi Sünni’ye”, “Sünni’yi Şii’ye”, “Arap’ı Kürt’e”, “Kürt’ü Türk’e” kırdırmak için her türlü hileye başvurdular.

Kafalarında “böl ve yönet”, hedeflerinde ise “parçalı devlet” formülüvardı. ABD’nin “parçalı devlet” formülü şöyleydi:

Irak ve Suriye’de 3 ana grup olacaktı ve bu grupların hiçbirisi diğerlerini hâkimiyeti altına alamayacaktı. Irak’ta “Şii-Sünni-Kürt” üçlüsü olacaktı mesela. Hakeza Suriye; orada da “Şii-Sünni-Kürt” üçlüsü olacak ve biri diğeri üzerinde üstünlük kurmaya kalkışmak gibi bir beklenti içinde olmayacaktı!

ABD, 2000’li yılların ortasında Türkiye ile müttefik oldu ve Erdoğan, önce George W. Bush ile sonra da Barack Obama ile kol kola dolaşmaya başladı. Erdoğan, geçmemesi gereken kırmızıçizgiyi geçip kendisini bölge lideri görmeye başlayınca ABD, “Bitti” dedi ve ittifakı sonlandırdı.

ABD’nin Türkiye’nin yerine birini koyması lazımdı. Suudi Arabistan ile anlaşıp IŞİD’i kurdu. IŞİD,  kontrolden çıkınca ABD, Kürtlere yanaştı.  Dedik ya, “çayın taşıyla çayın kuşunu vurması” lazımdı.

Türkiye bölgede hem denge, hem de önemli bir güç unsurudur ama bunları aklıselim politikalarla taçlandırması lazım. Gelip geçici hevesler ve haddini aşmalar Türkiye’ye faydadan çok zarar getirir. Nitekim öyle de oldu. 10 sene önce bölgenin tek lideri olma hevesiyle yola çıkan Türkiye, bugün Kuzey Irak’taki müttefiki Kürtlerle dahi kavgalı duruma düştü!

Ayrıca Batı’dan kopması Türkiye’ye ne özgürlük kazandırır ne de bağımsızlığına bağımsızlık katar. Türkiye’nin hem doğusundaki hem batısındaki ülkelere ihtiyacı var.

Türkiye büyüyecekse, komşularıyla büyüyecektir. Komşularla ilişkileri iç politika malzemesi yapan iktidarlar, istedikleri kadar köprü ve tünel inşa etsinler; Türkiye’ye çok büyük zarar verirler.

 

 

 

 

 

BizGençler