Yazarlar

Metiner Sezer

Metiner Sezer

Sanayi 4.0 Devrimini doğru anlayalım, doğru kullanalım

Başarmak için neyin gerekli olduğunu bilmek elbette ki gerekli ama bilmek başka bir şeydir, yapabilmek daha başka bir şey.

Endüstri 4. Devrimi’nin getirdiği kolaylıkları biliyor, en azından tahmin edebiliyoruz fakat onun bizi tam olarak hangi yöne götüreceğini bildiğimizi iddia edemeyiz.

Bu yönün ne olabileceği hususunda yaşanan korku ve belirsizliğin bizi çaresiz bırakması gibi bir acze de düşemeyiz.

Biz insanların aklını kullanıp birçok karmaşık problemi çözdüğü, medeniyetler kurduğu ve insanlığı tehdit eden unsuları bertaraf ettiği hepimizin malumudur.

İnsanoğlunun aklı, dördündü sanayi devriminin akışını ve onun tehdit potansiyelini fırsata çevirecek tedbirleri almakta gecikmeyecektir. Nihayetinde ona yön veren insan aklı ve zekâsıdır. İnsanda o akıl olduğu müddetçe dördüncü endüstri devriminin potansiyelini kendi çıkarı için kullanmanın yolunu bulacaktır.

Yeter ki, sistematik hareket edilsin. Kendi hırsına kapılanları frenleyen ve onların hırslarını kontrol altına alan kurallar konsun. Kamu, özel sektör ve STK’lar el ele verip işbirliği yapsınlar. Hele bir de bu işbirliğini global bir seviyeye çekerlerse, tadından yenmez.

Dördüncü sanayi devriminin beraberinde getirdiği rekabetin, mülkiyet haklarına zarar vermeyen bir etik değerler silsilesi içine alınması zaruridir. Hem milli hem milletlerarası hukukun yeniden gözden geçirilmesi ve kişilik haklarını koruyucu bir düzen kurulmalıdır.

Artan farkındalıkların temelinin sosyal, siyasi ve ekonomik sistemlerle güçlendirilmesi de zaruret haline gelmiştir.  

Dördüncü sanayi devrimi öyle ya da böyle herkesi etkileyecektir. Bu etkilenmeden olumlu çıkmak isteyenlerin insan gibi davranmaktan öte yapmaları gereken fazla bir şey yok aslında. Aklını kullan. İnsan gibi davran. Sistemini hukuki bir zemin üzerine inşa et. Teknolojiye ve inovasyona önem ver.  

 

 

BizGençler