Yazarlar

Metiner Sezer

Metiner Sezer

Suç, suç ortağı varsa işlenir!

Bakmayın siz siyasetçilerin bel altı çalışmalarına ve hakaretamiz sözler sarf etmelerine! Türk toplumunun kendine has bir siyaset anlayışı vardır ve asla taviz vermez o anlayıştan.

Türkiye’nin geride bıraktığı 70 seneye yakın çok partili döneme bakan ne demek istediğimi kolayca anlar. Türk toplumu kendine yakın hissedeceği siyasetçi ister mesela. Adanan Menderes (çifti), Süleyman Demirel (köylü-çoban), Bülent Ecevit (şair), Alparslan Türkeş (asker) Turgut Özal (memur), Recep Tayyip Erdoğan (esnaf)… Hepsi de halkın içinden insanlar. Elini uzatsa dokunacağı kişiler yani.

Erdal İnönü (profesör), Tansu Çiller (profesör),  Cem Uzan (Holding sahibi), Besim Tibuk (Holding sahibi), Cem Boyner (Holding sahibi)… Bu kategorideki siyasetçiler vizyon bakımından hiç de geri değillerdi ama halka uzaktılar. Bunun tek istisnası Prof. Dr. Necmettin Erbakan’dı ki, o da iş dünyası ile haşır neşirdi ve halka uzaklığını o yönüyle telefi ediyordu.

Türk toplumu nezdinde “dini” ve “milli” değerler de çok önemli yer tutar.  Dini vecibelerini yerine getiremese de saygılıdır. Siyaset yapanlardan bu değerlerine saygı göstermesini ister.

Her toplumun olduğu gibi Türk toplumunun da bir zaafı var; “hesap sorma” alışkanlığı yoktur mesela! Siyasetçiye hesap sormadığı gibi biri kalkıp soracak olsa, onu hemen oturtur! Oturduğu yerden bir şeyler söyleyecek olsa; “Cumhurbaşkanına, başbakana, bakana hesap mı sorulur” der ve susturur onu!

Bu hesap sormama hali, kendi içinde dengesini kurmuş ve vatandaşı da “hesap vermez” bir konuma sokmuş. Ki, en sonunda da şöyle bir zımni mutabakat oluşmuş: “Ben seni görmeyeyim, sen beni görme!”

Vatandaş “vergi kaçırıyor”, “kaçak kat çıkıyor”, “gecekondu yapıyor”sa hepsi bu zımni anlaşmanın bir sonucudur! Ülkeyi yönetenler için söylenen “çalıyor ama iş de yapıyor” sözü de aynı kaynaktan beslenmektedir!

Türk toplumu bu kötü alışkanlığından vazgeçer mi? Elbette ki geçer ama önce siyasetçinin düzeltilmesi lazım.

SON SÖZ: Suç, suç ortağı varsa işlenir!

 

BizGençler