Yazarlar

Metiner Sezer

Metiner Sezer

Türkiye neden yerinde sayıyor?

Her toplum nasıl kendi iç dinamikleri sayesinde ayakta duruyorsa, değişimlerini de onlar sayesinde gerçekleştirmektedirler. İş dünyası, sivil toplum kuruluşları (STK), üniversiteler ve siyaset toplumun dinamikleridir. Topluma onlar yön verirler. Bu yön vermeler “dayatma” ile değil, “mutabakat” ile ve kamuoyu rüzgârını arkaya almak ile mümkün olur. Başka bir deyişle; kendilerini anlatmaları, düşüncelerini paylaşmaları ve vatandaş ile mutabakat sağlamaları lazım ki, koydukları hedefe ulaşmaları mümkün olsun.

Hepsinin hedefinde toplumu geleceğe taşımak vardır. İş âlemi refahı arttırmak, üniversite insan kaynaklarını güçlendirmek, STK’lar dayanışma duygusunu pekiştirmek, siyaset ise güvenliği sağlamak ve ülkenin dış dünyadaki itibarını attırma görevini üstlenmiştir. Hepsi de ileriye dönük çalışma yapmak mecburiyetindedirler. Üretimde de, iş gücünde de, bilimde de emsallerinden geri kalmamaları gerekmektedir çünkü. Herkes Mersin’e giderken onların tersine gitmesi düşünülemez.

Bu hizmetler lâfla değil, icraatla ifa edilebilirler. Lafla peynir gemisi yürümeyeceği gibi katma değer de üretilemez. Laklak edilir, onunla hoşça vakit de geçirilir ama akşam olduğunda “sıfıra sıfır, elde var sıfır” durumu yaşanır!

Türkiye’de sanayi katma değeri yüksek ürün üretemiyor! Yükte hafif pahada ağır mal ihraç edemiyor! Yetenekli insan kaynaklarına sahip olamıyor! Bunlar olmayınca da kişi başına düşen milli gelir artmıyor! İşsizlik önlenemiyor! Enflasyon canavarı ülkeyi bir türlü terk etmiyor!

Türkiye senelerdir orta gelir tuzağında ve bir türlü çıkamıyor o girdaptan! Yüksek büyüme potansiyeline sahip hâlbuki. Ülkenin orta gelir tuzağından çıkamaması hiç de normal bir durum değildir yani!

Bir şeyler yanlış yapılıyor olmalı ki, ülke bu handikabı yaşıyor! Nedir acaba o handikap?

Türkiye’de bundan 20 sene önce de STK yok denecek kadar azdı fakat iş dünyası ve üniversite vardı ve konuşurlardı.

Son senelerde STK’lar konuşmuyor! İş dünyasının sesi hiç çıkmıyor! Üniversiteler adeta dilini yutmuş durumdalar! Bir tek iktidar konuşuyor. Ki, son günlerde o da kantarın topuzunu kaçırır oldu. Eskisi gibi tutarlı şeyler söyleyemiyor. Bir söylediği, diğer söylediğini tutmuyor!

Ülkenin katma değeri yüksek üretim yapamamasında, enflasyon ve işsizliğin artmasında bu dengesizliğin etkisi var mıdır acaba?

 

 

 

 

BizGençler