Yazarlar

Metiner Sezer

Metiner Sezer

Türkiye’nin tepesindeki Batı tehdidi

Başbakan Binali Yıldırım dün “8. Aman Union Yıllık Toplantısı”nda yaptığı konuşmada “İslam dini kardeşlik ve barış dinidir” dedi ve Batı ülkelerinin Müslümanların şefkat ve merhametine, hava ve su kadar ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. Çok doğru bir tanımlama: İslam dininin bir diğer tarifi de “Güzel ahlak” değil mi zaten?

De…

Başbakan Yıldırım’ın söylediği bu sözün, gerçek İslam dinini yaşayan medeni Müslümanlar için geçerli olduğunu da hatırdan çıkarmamak lazım. Bu cümleyi okurken kafanızda “Gerçek olmayan İslam dini de mi var” sorusu şimşek gibi çakmıştır mutlaka! Haklı bir soru. Kendine din adamı süsü verip dini tahrif eden, kendi çıkarlarına uyduran, dindarları yanlış yola sevk eden yok mu sanıyorsunuz? Var; hem de sayılamayacak kadar çok! Ve bu insanlar hem İslam dinine hem de medeni Müslümanlara büyük zarar vermişlerdir; vermeye de devam ediyorlar!

Seyyit Kutub ve İbn-i Teymiyye mesela. Bu sinsi din adamları, Müslümanları kandırmış, yanlış yönlere sevk etmiş ve onun sonucunda da El Kaide, Boko Haram ve Daeş gibi terör örgütleri türemiştir. Bu örgütler her ne kadar Batı’nın başına bela olmuşlarsa da esas düşmanlığı İslam âlemine yapmışlardır. Onların işlediği terör olayları İslam dinine mâl edilmiştir çünkü ve Batı kamuoyunun Müslümanları terörist, katil olarak tanımasına neden olmuştur.

 

Çayın taşıyla çayın kuşunu vurmak!

 

Ha, bu terör örgütleri durduk yerde çıkmadı tabii. Bu ülkenin kuşunu, bu ülkenin taşıyla vurmayı adet haline getirmiş olan Batı çıkardı. Bu doğru fakat bu fırsatı onların eline Seyit Kutub gibi İbn-i Teymiyye gibi sözüm ona din adamı müsveddelerinin sapkın fikirleri verdi.  

Batı’nın gözü Orta Doğu ve Körfez Bölgesi’ndeki yer altı zenginliklerindedir. Petrol ve doğalgaz başta olmak üzere tüm zenginlikleri kontrol etmek isteyen Amerika ve Avrupa ülkeleri bu bölgeye kendi askerlerinden oluşan ordu ile girmedi. Batılı ana ve babalar çocuklarının petrol için dahi olsa ölmesini istemedi çünkü. Batı hedefine bu terör örgütleriyle yaptığı işbirliği sayesinde ulaştı.

Batı’nın bu hain stratejisi on binlerce masum Müslümanın kanının akmasına, yüz binlercesinin sakat kalmasına, milyonlarcasının da evini barkını terk etmesine sebep oldu!

Bölgede oynanan oyunlar çok olsa da Türk toplumu bu oyuna gelmedi. Gelmedi çünkü Seyit Kutub gibi İbn-i Teymiyye gibi terörist fikirli sözde Müslümanların bozuk düşünceleri, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan gibi coğrafyanın yukarısına çıkamadı. Kuzey’deki Türkiye sınırlarına fazla sirayet etmedi. Türkiye Müslümanları mütedeyyin insanlardır ve öyle kaldılar.

 

Başbakan’ın “Barış dini” diye tanımladığı İslam’ı uyguluyor muyuz?

 

Başbakan Binali Yıldırım “İslam dini barış dinidir” derken işte bu mütedeyyin Müslümanları tarif ediyor.

Ancak…

Batı insanı, ”Türkiye’deki Müslüman mütedeyyindir, ona terörist demeyeyim” diye düşünmez. Ülkesinde ya da gittiği ülkede canını yakan bir “terör” olayı yaşamışsa ve bu teröristler hep bu coğrafyadan çıkıyorsa, bölge insanı arasında ayırım yapmadan herkese “terörist” der.

Bu bir.

İkincisi ise daha da vahim!

Batı ülkelerini yöneten siyasetçilerin kafasında ikinci bir plan var ve bu planda da Müslümanları tuzağa düşürmeyi hedefliyorlar!

 

NATO yeniden mi dizayn ediliyor?

 

Birleşmiş Milletler (BM) de öyle ise de bilhassa NATO’nun kuruluş maksadı Demirperde ülkelerine karşı askeri bir güç olmasıydı. Öyle de oldu; Rusya ve Çin gibi komünist ülkelere karşı faaliyet gösterdi. Duvarlar yıkılınca NATO pasif kaldı, dağılma noktasına geldi. Amerika, NATO’ya “Ukrayna Olayı”nda baskı yaptı, sonuç alamadı. Kuzey Kore’nin üzerine göndermek istiyor, gönderemiyor. NATO’yu ayakta tutmak için ona düşman bulmak lazım. Amerika o düşmanın peşinde şimdi!

Önceki gün New York’ta meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan araçlı saldırıdan sonra ABD Başkanı Trump “yeşil kart” uygulamasını gözden geçireceklerini söyledi. Bahaneler çoğalıyor, ABD aradığı düşmana her gün bir adım daha yaklaşıyor!

1.5 milyar nüfusun yaşadığı coğrafyayı “Terörist Ülke” konumuna düşürmek ve NATO’yu da o teröristlere karşı kullanmak için ciddi çabaları var ve meyvesini topluyor bu çabanın. İkinci bir Demirperde Dönemi başlatırsa şaşırmamak lazım yani... Dünyadan tecrit edilmiş 1.5 milyar insan ve gözü onların üzerinde olan bir NATO! Amerika’nın iki tarafa da silah sattığını, gerektiğinde NATO gücünü kullandığını düşünebiliyor musunuz?

 

Batı’nın oyunu nasıl bozulur?

 

Türkiye’nin çok dikkatli olması ve bu oyunu bozması lazım! Hem de tren kaçmadan bozması lazım bu oyunu.

Peki, nasıl bozulur bu oyun?

Batı siyasetçisi ile Batı kamuoyu ayrı mevhumlardır. Türkiye’nin bu ayırımı doğru yapması lazım bir kere: Batı kamuoyunu arkasına alırsa, Batılı siyasetçilerin oyununu bozması mümkün olur. Batı’nın taşıyla Batı’nın kuşunu vuracaksa bu stratejiyi uygulaması lazım…

Bunun için de “Ey Amerika”, “Ey Almanya”, “Ey Hollanda” türü ucuz polemikleri derhal terk etmesi lazım. Bir faydası yok çünkü. Hele uzun vadede hiç yok!

İç politikada da ılımlı bir yol izlemesinde fayda var. Ak Parti, CHP’ye ”Senin geçmişini biliyorum” demek, “Sen camileri ahır yaptın” diye saldırmak yerine “Sen bana ve temsil ettiğim insanlara çok şey yaptın ama ben sana bir şey yapmayacağım tam aksine dost elimi uzatacağım” deme erdemini göstermesi lazım. Madem “İslam Dini barış dini” diyor, bunu önce kendi ülkesinde uygulaması lazım. Bu olgunluğunuzu kendi ülke insanınızla paylaştığı gibi Batı kamuoyu ile de paylaşırsa, siyasetçi ne derse desin Batı kamuoyu Türkiye’yi ve Türk toplumunu kucaklar. Türkiye’nin AB üyesi olması kolay olacağı gibi barışçı bir toplum olduğu da kolayca kabul edilir.

 

Batı kamuoyunun Türkiye ile problemi var mı?

 

Batı kamuoyunun “kardeşlik ve barış dini olan İslam Dini” ile bir problemi olamaz ama “Ey Amerika” ya da “Ey Almanya” diye öfke kusan bir ülkeye sempati de duymaz! Kendi vatandaşını öteleyen bir iktidar, Batı kamuoyundan ilgi görmez.

Siyasetçileri, Türkiye’yi “Terör Ülkeleri” arasına alması halinde Batı kamuoyu buna itiraz etsin isteniyorsa; Türkiye’nin İslam Dininin barış ve kardeşlik dini olduğunu dost düşman herkese göstermesi lazım.

 

 

 

 

 

 

 

 

BizGençler