Yazarlar

Metiner Sezer

Metiner Sezer

Vergide adalet olsun, istemez misin?

Devletlerin sağlık, eğitim ve güvenlik gibi asli görevini yapmaları için vergi toplamaları lazım. Her devlet vergi toplar.

 

1)      Verginin Miktarı, 2)  Toplama şekli, 3)  Harcamaların dağılımı önemlidir.

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi, Emlak Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi dolaysız vergi; Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dolaylı vergidir.

Dolaylı vergiler, mal ve hizmet kullanımından elde edilen vergilerdir. Vergiye tabi mal ve hizmetlerden faydalanan herkes, gelir düzeyi ne olursa olsun aynı oranda vergi öderler. Mal ve hizmeti satın aldığında ödendiği için tahsili kolaydır ve maliyeti oldukça düşüktür.

Dolaysız vergiler ise kişi ve kurumlardan, elde ettikleri gelir düzeyine göre alınan vergilerdir. Tahsili zor ve maliyeti yüksektir.

Devletler, tahsili kolay ve maliyeti düşük olduğu için dolaylı vergileri tercih ederler. Dünyanın hemen her yerinde böyledir bu…

Da…  Ya adalet?

Her şeyde olduğu gibi verginin de bir adaleti olması gerekmez mi? Dolaylı vergide bu yok işte! Fakir ya da zengin olmuş olmanın hiç önemi yok! Yeter ki o mal ve hizmeti kullan. Anında ödüyorsun vergiyi.

Türkiye’de dolaylı vergilerin toplam vergi gelirlerindeki payı yüzde 70! Eğer bu bir rekorsa Türkiye dolaylı vergilerde dünyanın zirvesinde oynuyor. 

Asgari ücretli bir vatandaşın, ülkenin en zengin insanı ile aynı vergiyi ödemesi elbette ki adaletli değil ama burası Türkiye, oluyor işte!

Dünyanın birçok ülkesinde herkes vergi mükellefidir: Gelirlerinden giderlerini düşüyorlar ve kalanı üzerinden vergi ödüyorlar. Türkiye’de ise herkes vergi mükellefi olmadığı gibi vergi mükellefi olan da her harcamasını gider olarak gösteremiyor! Bu da kayıt dışı ekonominin azmasına neden oluyor ama devlet dolaysız vergisini alıp keyfine bakıyor.  Adalet kimin umurunda?

Türkiye her 100 lira veri gelirinin 22 lirasını sosyal güvenlik ve yardıma harcıyor.  18 lirasını eğitime

aktarıyor. 11 lirası ile kamu hizmeti veriyor. Sağlığa harcadığı 4.83 liraya karşılık 9.90 lira faiz ödüyor.

Ulaştırmaya 4.38 lira, yasama – yürütmeye 3.30 harcıyor. Kültürün payı 0.48 lira olurken çevre

korumaya 0.10 lira harcanıyor.

 

 

 

 

 

BizGençler